Welkom op Groeilap

Groeilap heeft als doel jongeren te versterken door ontmoeting te organiseren tussen jongeren die omwille van achtergrond, sociaaleconomische positie of beperking waarschijnlijk niet met elkaar in interactie zouden treden. De centrale methodiek van het project ‘op de lap grond’ is het moestuinieren waar jongeren met een vluchtverhaal jongeren met een beperking coachen. De moestuinen zijn ingebed ‘op een lap grond’ of een site waar ze eigenaarschap over krijgen en bieden een gevarieerd activiteitenaanbod binnen- en buitenshuis om connectie te maken met de buurt en het regulier jeugdwerk.

Nieuws over groeilap? – Klik onderstaande links aan!

Wat gebeurt er hier!? ???

Slået op af Groeilap i Søndag den 14. juni 2020
We maken het terrein klaar om te moestuinieren